Skorstensfria öppna spisar eldade med alkohol

Skorstensfria dekorativa öppna spisar har blivit en vanlig produkt under de senaste åren. Inom RISE arbetar vi med provning och standardisering av dessa produkter.

Skorstensfria öppna spisar för alkoholbränsle är en ny designprodukt. I en sådan eldas flytande eller gelformig alkohol för att ge ett levande, dekorativt inslag i rummet. Spisarna har ingen skorstensanslutning utan avgaserna släpps ut direkt i rummet, vilket gör installationen enkel. Detta ställer höga krav på förbränningskvalitet och på att effekten inte är för stor.

Förbränningen producerar koldioxid, kolmonoxid, vatten och andra ämnen i låga halter, och för att halterna av dessa inte skall bli skadliga begränsas effekten i förhållande till rumsvolymen. 

P-märkning

RISE inledde arbetet med provningsmetoder för skorstensfria alkoholeldade produkter redan 2005 och vi var därmed ett av de första instituten i världen att studera dessa produkter närmare. Vår provningsmetod, SP-Metod 4160, har utarbetats i samarbete med MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Sedan 2006 genomför vi provning av produkter för P-märkning. Förutom förbränningskvalitet och effekt granskas materialval, mekanisk stabilitet, installationssätt, temperaturer, reglerbarhet och förbränningsstabilitet. Som en del av P-märkningen ingår tillverkningskontroller där vi fortlöpande kontrollerar produkternas kvalitet.

En P-märkt produkt uppfyller den svenska lagstiftningens krav på att dessa produkter skall vara typkontrollerade och typgodkända för att få säljas i Sverige.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.