Golvmaterial

SP har mycket omfattande provningsmöjligheter när det gäller golvmaterial. Materialen i sig spänner över ett stort område, alltifrån betonggolv och avjämningsmassor via plast-, gummi-, laminat- och trägolv till textila golv.

Det som vi alla går och står på är det kanske inte många som ägnar en tanke, men kanske skulle man det. De egenskaper som är av intresse berör områden som brand, elektronik, akustik, emission, och mekaniska egenskaper.

Europastandard och CE-märkning

Idag finns det harmoniserade europastandarder för avjämningsmassor, trägolv, halvhårda golv (PVC, gummi, linoleum, laminat och textil) och sportbeläggningar (för inomhushallar). Detta innebär att för att få sälja dessa golv inom Europa så skall golven vara CE-märkta. Naturligtvis kan SP hjälpa till med detta. SP är dessutom ackrediterat för att utföra provningar av sportbeläggningar och konstgräs på befintliga anläggningar. Att låta prova ett nyanlagt golv kan vara ett bra sätt att förvissa sig om att golvet man lagt in uppfyller de krav man ställt.

SP-rapport

Ladda ner den engelska rapporten "Determination of mechanical comfort properties of floor coverings" (SP report 2009:04) till höger på sidan.

Akustik - Golvbeläggningar

RISE har lång erfarenhet av mätningar på golvbjälklag.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.