Värmepumpar

RISE har lång erfarenhet av teknisk utvärdering av värmepumpar och var det första ackrediterade laboratoriet i Europa för provning av dessa system. Vi provar och granskar olika typer av värmepumpar både i fält och i laboratorium. RISE deltar aktivt i standardiseringsarbete både nationellt och internationellt och har därför god kännedom om nuvarande och kommande krav på teknisk utvärdering.
Provningar och resurser

I vårt laboratorium finns utrustning för provning av i princip alla typer av värmepumpsystem. För detta och andra ändamål har vi ett antal klimatrum med olika storlek, där vi kan variera temperatur och luftfuktighet. Tekniska data för våra klimatkammare och vätskeriggar hittar ni på länken till höger. Se också vår sida om "Kyl- och värmepumpsteknik – Provningsresurser".


Vi utför tester åt bland annat värmepumpstillverkare, återförsäljare och Energimyndigheten Testlab. Vi kan erbjuda provningar av t.ex.:

  • luft/luftvärmepumpar (LLVP)
  • luft/vattenvärmepumpar (LVVP)
  • vätska/vattenvärmepumpar (VVVP)
  • frånluftsvärmepumpar (FLVP)
  • direktexpanderande värmepumpar (DXVP)
  • luftavfuktare
  • varmvattenberedare
  • kyldiskar
  • fältmätningar av värmepumpar

Vi utför provning och granskning enligt flera nationella och internationella certifieringssystem. För mer information om provningsmetoderna, gå in på länken till vänster ”Värmepumpar- Standarder och metoder”.

Certifierade produkter

För information om P-märkning, Heat Pump KEYMARK, HARP, NF-PAC, EHPA Quality Label och Microgeneration Certification Scheme (MCS) av värmepumpar, gå in på länkarna till höger. Mer information hittas även på vår sida ”Värmepumpar- Standarder och metoder” (länk till vänster)

Resultat från genomförda provningar

För information om värmepumpar som provats och vars resultat delges, se hemsidorna för Råd & Rön och Energimyndigheten under rubriken "Tester".

Forskning och utveckling

RISE bedriver och har bedrivit ett antal forskningsprojekt inom värmepumpsområdet. Ett projekt behandlar frågan hur driftsäkerheten kan göras ännu bättre för villavärmepumpar, ett annat vilka krav som kommer ställas på värmepumpssystem i framtiden, ett tredje behandlar driftoptimering för energieffektivisering av värmepumpar och kylmaskiner. Ytterligare ett projekt berör problematiken kring påfrysning och avfrostning av luftberörda förångare.

Läs mer under Forskning till höger.

 
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.