Fältmätningar av värmepumpar

Vi utför mätningar på olika typer av värmepumpar i fält. Här kan även ljudprov utföras.

På uppdrag av Energimyndigheten har det utförts en fältmätning av luft/luftvärmepumpar i svenska småhus, SP Rapport 2009:26.

På uppdrag av Energimyndigheten har det även utförts ett fältmätningsprojekt på fem bergvärmepumpar i Sjuhärad och ett annat för fem värmepumpar med dagens bästa teknik i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Se publikationen på startsidan för värmepumpar (Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad).

 

Vi utför mätningar på olika typer av värmepumpar i fält. Exempelvis provar vi enligt SP-metod 1721 och SS 2620. Ljudprov kan även ingå som en del i fältmätningen.

Fotot visar hur luften från inneenhet blåser ut i mätstos där temperatur mäts och atmosfärtryck regleras in med hjälp av fläkten. Efter mätstosen går luften via svart slang till mätrör för luftflödesmätning och slutligen till fläkt för att sedan blåsas ut i ett angränsande rum.

 

Till vänster visas ett normalt försmutsat luftfilter som är till för att skydda inomhusenhetens värmeväxlare. Till höger är luftfiltret demonterat och det går att se de försmutsade kamflänsarna på inomhusenhetens värmeväxlare.

Fotografierna visar hur smältvatten har frusit och där husägaren lagt en del av ett plasttak under uteenheten i ett försök att avleda smältvatten från byggnadens grund. Foto till höger är tagen senare i tiden och visar mer is.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.