Hjälmar

Gemensamt för alla typer av hjälmar är att de skall tillhandahålla ett skydd för huvudet i form av stötdämpning och kraftfördelning vid olyckor. Förutsättningen är, förutom god prestanda vid olyckstillfället och livslängd vid normalt bruk, att hjälmen sitter fast på huvudet under själva olyckan. Hjälmen måste således även ha ett fungerande och hållbart hakbandssystem.

Hjälmen måste i övrigt vara konstruerad så att inga onödiga risker uppstår, dvs nitar eller andra fastsättningsanordningar, kanter, ventiler etc skall inte i sig själva vara potentiella skadeorsaker. Vikten skall vara så låg som möjligt, särskilt för hjälmar som används under lång tid, omslutningen skall vara god och hjälmen skall kännas komfortabel. 

 

 

 

Miljötålighet för hjälmar handlar om att de ska stå emot väta, fungera i kyla och i värme samt efter påverkan av solens UV-strålning. 

RISE har mycket lång erfarenhet av hjälmprovning och deltar även aktivt i arbetet med att förbättra och utveckla standarder på europeisk och internationell nivå. Provning kan utföras efter ett flertal nationella, europeiska och internationella standarder som finns för olika typer av hjälmar, men också efter uppdragsgivares egna kravspecifikationer.

RISE är en "one-stop-shop" for provning och certifiering av hjälmar.

RISE är idag ackrediterade för provning och certifiering enligt följande Europa-standarder:


EN 397             Industrihjälmar
EN 443             Brandhjälmar
EN 812             Stötskyddsmössor
EN 966             Luftsporthjälmar
EN 1077           Skidhjälmar
EN 1078           Cykelhjälmar
EN 1080           Småbarnshjälmar
EN 1384           Ridhjälmar
EN 1385           Kanothjälmar
EN ISO 10256  Ishockeyhjälmar
IS 355             Hurlinghjälmar
ECE R22          MC- och mopedhjälmar
SPCR 011        Huvudskydd för innebandymålvakter


För specialprovningar och liknande kan vi även prova enligt andra standarder eller efter egna provningsspecifikationer.


RISE är sedan 1994 anmält organ med rätt att certifiera för europeisk CE-märkning. (SPs identifikationsnummer som anmält organ är 0402). CE-märkning betyder att hjälmen uppfyller de krav som ställs i EG-direktivet för personlig skyddsutrustning, 89/686/EEG. Genom att det är ett tvingande direktiv måste hjälmar CE-märkas för att få marknadsföras inom Europa.


 

              

     

CE-märket


 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

Christian Larsson

Tel: 010-516 57 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.