Vätgas

tanklock vätgasbilVätgas har stor potential att bidra till ett bättre, mer hållbart, samhälle. Det används inom olika områden från konstgödsel till drivmedel.

En av vår tids stora utmaningar är att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan begränsas och utsläppen av oönskade föroreningar reduceras. Vätgas underlättar övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem.

Vätgas kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor.

Det kan också användas som energi i bränsleceller som kan ersätta förbränningsmotorer i fordon och användas till energiförsörjning till hus.

Områden vi arbetar med idag:

  • Arbetsmaskiner med bränsleceller
  • Vätgas inom sjöfart
  • Vätgassäkerhet
  • Vätgas som energilagring
  • Vätgasinfrastruktur och synergier med andra bränslen
  • Framtida tjänster
  • Vätgasproduktion och produktframställning
  • Off-Grid energisystem
  • Bränslecellslastcyklar
  • Materialutveckling och test
Vill du ha hjälp inom vätgasområdet?

Vi har tillgång till många olika slags specialister inom området.

RISE Säkerhet och transport

I framtiden krävs säkra och hållbara transporter. Samtidigt ökar riskerna i samhället. Divisionens 540 medarbetare erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet, mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö. Vi arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och verifiering. Dessutom finns här AstaZero, en testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. Läs mer...

Elektronik

RISE Elektronik arbetar med elektronik för säkerhet och tillförlitlighet samt krävande miljöer. Vi forskar inom elektromagnetik, pålitliga system och miljötålighet och genomför teknisk utvärdering av produkter och system.Läs mer...

Batteri- och hybridsystem, en forskningsmiljö med batteritestcenter

RISE Batteri- och hybridsystem är en forskningsmiljö som tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar framtidens lösningar för säkrare och miljömässigt hållbara transporter. Nu finns också Nordens bredaste batteritestcenter här.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.