Certifierad Innovationsledare

Innovationsledarens roll är att ansvara för och aktivt bidra till att leda och organisera innovationsinsatser och främja förutsättningar och förmågor till stöd för innovation i alla typer av organisationer - privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner.

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda för kontinuerlig innovation, får de en tydligare roll och kan få ett större mandat i sin organisation. Certifieringen förväntas leda till en professionalisering av yrket Innovationsledare vilket i sin tur leder till professionaliserat innovationsarbete i deras organisationer.

Kraven för att bli certifierad omfattar följande delar

  • Minst 3 års väl vitsordad erfarenhet av innovationsledning
  • Dokumenterad kunskap om innovationsledning (inlämningsuppgift (case), skriftlig och muntlig tentamen)

 
Certifieringen är 5-årig. Årlig rapporteringsskyldighet ingår.

 

Så här går certifieringen till

 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.