Internationell certifiering av byggprodukter

CE-märkningen ökar alltmer i betydelse, alltfler byggprodukter kan nu CE-märkas via harmoniserade standarder (hEN) eller Europeisk Teknisk Bedömning (ETA).Andra internationella certifieringsordningar och märken som RISE Certifiering kan erbjuda är CEN:s Keymark för värmeisoleringsmaterial och solfångare (Solarkeymark), INSTA-CERT för plaströr (Nordic Polymark) och VVS-produkter (Nordic Quality).

CE-märkning av byggprodukter

Certifiering av byggprodukter enligt byggproduktförordningen(CPR).Läs mer...
ETA

ETA

Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) för CE-märkning av byggprodukt. Läs mer...
Insta-Cert

INSTA-CERT

Nordic certification cooperation.Läs mer...
Keymark

Keymark

Europeisk certifiering. Läs mer...

ETA

Svenska regeringen har utsett RISE Certifiering till spokesman body (svensk talesman) inom EOTA. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.