Certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - ISO 20121

Den globala standarden ISO 20121 var färdig och togs i bruk lagom till OS i London 2012.

Ett värdefullt arbete

Standarden ska leda till ett mer hållbart samhälle, där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang. Den ska underlätta för personer och organisationer att säkerställa att de leder, styr och förbättrar genomförandet av evenemang på ett hållbart sätt. Exempelvis genom att leda till minskade koldioxidutsläpp, ökad trygghet, ökad tillgänglighet och långsiktigt tillvaratagande av tillgängliga resurser.

 

För vem och vad?

Finansiärer, arrangörer, deltagare, besökare och leverantörer till evenemang som anordnas för ett flertal personer samlade för en aktivitet under en tidsbegränsad period. Standarden blir ett stöd vid allt från sportevenemang och konserter till mässor och konferenser. Ett flertal evenemangsaktörer i Sverige testar nu standarden och är redo för certifiering.

 

Vad innebär certifiering av ledningssystem för Hållbarhet vid evenemang?

RISE Certifierings arbetssätt bygger på dialog och samarbete. Kraven från intressenter såsom kunder, samhälle, medarbetare och ägare ökar idag på alla organisationer. Effektiva och systematiskt använda ledningssystem tillför värde genom att tillvarata krav och idéer från intressenter och vända dessa till konkurrensfördelar.
Certifieringen innebär att, t ex RISE Certifiering,
regelbundet granskar ledningssystemarbetet och tillämpningen av detta. Granskningen görs mot ISO 20121.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för att organisationen skall få största möjliga nytta av sitt ledningssystem.
Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete mellan organisationer i en alltmer global värld. Många företag väljer att integrera ledningssystemen i ett verksamhetssystem. RISE Certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedelsäkerhet och socialt ansvarstagande, m fl. Vi vill med våra revisioner bidra till att utveckla våra kunders ledningssystem.

Relaterad information

Se även

Sök företag med certifierat ledningssystem

Kontaktpersoner

Lena Jönsson

Tel: 010-516 52 12

Anne Zetterqvist

Tel: 010-516 57 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.