Kompositer

Polymer kompositer används i stor utsträckning till lättvikt, brandsäkra och nötningståliga komponenter. Främst inom fordons- och flygindustrin men även i bygg och hushållsprodukter. Materialegenskaperna ställer stora krav på bearbetningsutrustning, utrustning, kompetens och närheten till industrin. SP jobbar inom många tillämpningsområden med sofistikerad teknik.

Forskning och utvecklingen sker med hjälp av avancerad utrustning, för att ytterligare förstå och utveckla materialmodeller. Exempel på sådan utrustning är bildanalys metoder (Digital image correlation - DIC) som visar lokala töjningsfält, akustisk emission som tidigt visar förändringar i materialen samt höghastighets kamera för att ytterligar kunna karakterisera materialen.

Kompositer ersätter idag metaller på många användningsområden vilket gör att nya designregler samt säkerhetsfaktorer behövs. Karakteristiken av materialen gör också att det behövs ytterligare standardprovning.

Ett stort bekymmer är ofta de mekaniska långtidsegenskaperna av matriserna. Kompositerna används ofta i tillämpningar med höga krav på materialen. Orsaker till brott så som kryp, stora deformationer, kemisk miljö och annan åldring är relaterade till de viskoelastiska egenskaperna av kompositerna. Att bestämma de viskoelastiska egenskaperna för dessa material är därför nödvändigt för att förutse hur de beter sig under hårda förhållanden.

 

Grupper av
kompositmaterial

Provning
 Kompetens
Forskning och
utveckling
Petroleumbaserade
kompositer
Standardprovning för ASTM och ISO  Mekanisk: Forsknings-
områden:
 
 • Drag
 • Kompression
 • Skjuv
 • Vidhäftning
 • poissons tal
 • Förhöjda temperaturer

Ej standard:

 • Fleraxlig
 • Anisotropi
 • Lokala
  egenskaper
 • Stora
  komponenter
 • Åldring och
  utmattning
 • Kemiska
  egenskaper
 • Metodut-
  veckling
 • Bestämning
  av material-
  parametrar
  för FEM ber-
  äkningar
 • Certifiering
 • Global
  o Töjning
  o Last
  o Design
  o Åldring
  o Utmattning

 

 •  Lokala
   o Anisotropi
   o Lokala töj-
      ningar, 
     skjuvningar
     och last

Material:

 • Härdplaster
  o Eposxy
  o Polyester
  o Polyuretan
 • Termoplaster

       o Polyamid
       o Polyeten
       o poly-
         propylene
         

 

 

 

 •  Lättviktskonstruktion
 • Återvinning
 • Transport
 • FEM

 

EU-projekt:

BSST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Biofiber och
nanokomponenter
Standardprovning för ASTM och ISO  Fiber: Forsknings-
områden:
 • Drag
 • Kompression
 • Skjuv
 • Vidhäftning
 • Poissons tal
 • Förhöjda temperaturer
 • Ej standard:

 • Fleraxlig
 • Anisotropi
 • Lokala
  egenskaper
 • Stora
  komponenter
 • Åldring och
  utmattning
 • Kemiska
  egenskaper
 • Metodut-
  veckling
 • Bestämning
  av material-
  parametrar
  för FEM ber-
  äkningar
 • Certifiering
 • Carbon
 • Glass
 • Aramid
 • Basalt
 • Natural

Nano:

 • Leror
 • Nanorör
 • Kraftindustrin

 

Kompositer i
konstruktion och
byggnader
Standardprovning för ASTM och ISO Förstärkning: Forsknings-
områden:
 • Drag
 • Kompression
 • Skjuv
 • Vidhäftning
 • Poissons tal
 • Förhöjda temperaturer
 • Ej standard:

 • Fleraxlig
 • Anisotropi
 • Lokala
  egenskaper
 • Stora
  komponenter
 • Åldring och
  utmattning
 • Kemiska
  egenskaper
 • Metodut-
  veckling
 • Bestämning
  av material-
  parametrar
  för FEM ber-
  äkningar
 • Certifiering
 • Armering
 • Fiberarmerad
  polymer

Materiser:

 

 • Cement
 • Sten
 • Bygg och
  arkitektur

EU-projekt:

SESBE


Lista över några metodstandarder
ASTM D3410  
ASTM D6641  
ISO 14126
ISO 844
ASTM D3518
ASTM D7078
ASTM D2344
ISO 1922
ASTM C393
ASTM C273
ASTM D3039
ISO 527
ASTM C297

Relaterad information

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Nazdaneh Yarahmadi

Tel: 010-516 59 21

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.