ELSA - Kontrollsystem för elmätare

Kontrollsystemet för elmätare (ELSA), dvs stickprovsundersökningar, inrapporteringen av felaktiga elmätare m m, sköts av RISE på uppdrag av Energiföretagen.
Stickprovsundersökningar för att se hur ofta elmätarna behöver granskas

I ELSAS databas, som sköts av RISE, registreras i stort sett alla hushållsmätare i Sverige. Informationen om elmätarna i databasen används för att kunna ta ut ett antal elmätare för kontroll i en rikstäckande stickprovsundersökning. De uttagna mätarna kontrolleras av Kontrollorgan godkända av Swedac. Med hjälp av dessa statistiska metoder kan resultatet av undersökningarna användas för att godkänna mätarpartier för sex år i taget. Det innebär att elmätarna kan tillåtas sitta ute hos kunderna tills stickprovsundersökningarna visar att myndigheternas krav på funktion och mätnoggrannhet inte längre är uppfyllda.

Registrering av elmätare sker via internet

Inregistrering av mätare, felinrapportering och inrapportering av provresultat sker via internet. Har du anmält dig att delta i systemet men ännu inte fått tillgång till databasen, eller har du glömt inloggningskoden, kontakta någon av våra kontaktpersoner.

Kalibrering av elmätare

En elmätare eller energimätare mäter den elektriska energin och finns både som en- och flerfasiga. Kalibreringen säkerställer att instrumentets felvisning håller sig inom önskade ramar.Läs mer...

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

ELSA-databasen (inloggning)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Andreas Nilsson

Tel: 010-516 56 41

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.