Varselkläder

Har du sett alla orange och gula gubbar på vägarna nu för tiden? De syns rätt så bra eller hur? Bakom dessa färgglada kläder ligger ett europadirektiv som styr användningen av dessa kläder och en europastandard som talar om hur kläderna ska vara utformade.

I Sverige är det lag att arbetare på väg ska bära denna typ av kläder, s.k. varselkläder. Om man inte följer detta lagkrav blir det böter för den enskilde eller för aktuell arbetsgivare.

Kläderna är klassificerade i tre olika synlighetsklasser. Synlighetsklasserna beror på hur stor yta av material man använder. Varselkläderna består dels av ett fluorescerande material för dagsynbarhet och dels ett reflekterande material för nattsynbarhet. För varselkläder med klass 3 har kläderna en stor area av båda typerna av material och sedan faller area storleken ned mot klass 1 som har minst aktiv yta. Vilka klasser som ska användas bestämmer den aktuella arbetsgivaren i samråd med sina anställda. Vid mycket trafikexponerade platser rekommenderas klass 3 till samtliga anställda.

RISE utför provning av både material och konfektion och ger sedan tillverkare s.k. CE-certifikat. I kläderna kan man då läsa vilken varselklass som gäller och vilken klass av reflekterande material som använts. Dessutom finns brukarråd som för andra kläder. Vid användning av varselkläder är det mycket viktigt att hålla kläderna rena för annars är varseblivningseffekten försämrad. Regelbunden tvättning måste ske för att skyddseffekten ska kunna bibehållas.

Reflexmaterialet i kläderna fungerar som en bil- eller cykelreflex eller som vägskyltar, de kastar tillbaka ljuset i samma riktning som det kom ifrån. Vid mörkertrafik gör detta att annalkande trafikanter lätt observerar personer vilka bär reflexmaterialet. Trafikantens strålkastarljus återreflekteras. Reflexerna fungerar som lampor vilka placerats ut på kroppen. Kontrastverkan i mörkret blir stor och annalkande bilist upptäcker personen. Reflexen fungerar dock inte på dagen, då kontrastverkan blir dålig på grund av dagsljusets höga ljusnivå.

Då används istället det fluorescerande materialet som höjer kontrasten gentemot omgivningen. Detta material omvandlar kortvågig strålning (UV) till synligt ljus och materialet får en ljushet som klart överstiger omgivningen. Det är lätt att upptäcka en person i dessa kläder då han i både i färg och ljushet skiljer sig från andra ting i vägens grannskap. Samma fast omvänt gäller för det fluorescerande materialet att det på natten inte har någon funktion. Då finns ingen UV-strålning som kan omvandlas varför kläderna blir lika mörka som andra kläder.

Ska du jobba på eller i närheten av väg så ta på dig varselkläder för din egen säkerhet! Det gäller att synas!!

 

Trafikbelysning

RISE provar och utvärderar belysning inom trafikområdet. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anne Andersson

Tel: 010-516 54 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.