Dagsljus

Dagsljuset i vår miljö förekommer i alla nivåer i både rent solsken och spritt ljus från himmel och moln. Belysningsstyrkor från flera hundratusen lux i direkt solsken till låga nivåer på några lux i skymning och gryning. Dagsljuset påverkar oss i alla lägen och är det naturliga ljuset som vi som biologiska varelser är anpassade till.

Vi vill också ta med oss dagsljuset in i våra bostäder med hjälp av fönster, taklanterniner och dylikt. Måtten på hur mycket ljus som kommer in i bostaden anges i form av den så kallade dagsljusfaktorn. Dagsljusfaktorn ger ett förhållande mellan belysningsstyrkan inne i bostaden orsakad av dagsljuset och den belysningsstyrkan som samtidigt uppträder utomhus. Vi får med dagsljusfaktorn 1 ett värde på 1 % av utomhusbelysningen.

Svårigheten med att bestämma dagsljusfaktorn är att bestämma den samtidiga belysningsstyrkan både ute och inne. Denna bestämning görs lämpligast vid mulet väder då belysningsförhållandena är så stabila som möjligt och då det finns två skuggor. Inomhus görs bestämning av belysningsstyrkan mitt för respektive fönster halvvägs in i rummet på en höjd av 85 cm över golvplanet. För att uppfylla kravet dagsljusfaktor = 1 krävs god fördelning av fönsterytor.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.