Marindirektivet

BåtrattFrån och med den 18 september 2016 gäller ett nytt direktiv för marin utrustning, 2014/90/EU

Det nya direktivet 2014/90/EU, som trädde i kraft den 18 september 2016, upphävde 96/98/EG.
Du hittar det nya direktivet och utrustningslistan till direktivet via länken "Transportstyrelsen - marin utrustning", till höger.

 

RISE är anmält organ (Notified Body) för bedömning och kontroll (certifiering) av marin utrustning för den europeiska marknaden. Certifieringen ger tillverkaren möjlighet att märka produkten med "ratten"-märket.
I de flesta fall krävs först en typkontroll av produkten, vilket bekräftas genom att ett så kallat EC Type Examination Certificate utfärdas. För att få rätt att märka produkten krävs också att den fortlöpande produktionen övervakas av ett anmält organ, enligt någon av de moduler som anges i direktivet. Även detta bekräftas med ett intyg, t ex ett EC Production-Quality Assurance System Certificate.

Kraven på marin utrustning styrdes fram till den 18 september av direktiv 96/98/EG* som är implementerat i svensk lag genom Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2009:52*. Certifikat utfärdade enligt det gamla direktivet behåller sin giltighet under den tid som certifikatet anger.

 

*med senaste tillägg.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.