Maten och miljön

Livscykelanalyser, klimatberäkningar, GWP, Green Lean, effektivisering: verktyg för hållbar utveckling. Intresset för klimat- och miljöanpassade produkter och mer resurseffektiv produktion ökar. Kunder, samarbetspartners, myndigheter och övrig omvärld vill ha mer kunskap om livsmedelsprodukters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

För att nå en uthållig produktion och konsumtion av livsmedel behöver vi hushålla med resurser och minska miljöpåverkan. Genom att jobba smartare kan livsmedelsindustrin både öka lönsamheten och minska miljöpåverkan samtidigt. Utöver de rena miljövinsterna förbättras säkerheten och ekonomin i företagen och image och konkurrenskraft stärks. En tydlig miljöprofil är idag en viktig nyckel för bättre affärer. Att jobba efter lean-principerna och inkludera miljöarbetet innebär dessutom en nytändning av medarbetarnas engagemang och kreativitet, vilket ger ett lyft för företaget som helhet.

Vi har arbetat med att kvantifiera miljöeffekter av livsmedel och produktionssystem i mer än 25 år. Under åren har vi kunnat bygga upp en mycket bred kunskap och vi har även skapat en unik miljödatabas. Denna kompetens efterfrågas nu från många håll, både i Sverige och internationellt, för att identifiera förbättringsmöjligheter och minska livsmedels miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv.

Vi erbjuder toppkompetens, med en mix av civilingenjörer, biologer, agronomer och miljövetare, baserad på en unik kombination av forskning och konsultverksamhet och vi har dessutom RISE hela livsmedelstekniska kompetens i ryggen.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Thomas Angervall

Tel: 010-516 66 74

Katarina Nilsson

Tel: 010-516 66 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.