Förpackningsteknologi

Förpackningar är både vetenskap, konst och teknik som syftar till att stänga in och skydda produkter under distribution, lagring, försäljning och användning. Ofta delas förpackningar in i olika kategorier i förhållande till vilken typ av produkt som är förpackad t.ex. medicinsk-tekniska produkter, kemikalier, livsmedel, läkemedel, hygienartiklar, etc.

Samarbete

Vi arbetar med alla typer av förpackningar och alla typer av material då RISE:s kompetens innefattar de flesta materialtyperna såsom polymera material, metaller, glas, trä, papper m.m.

Kompetens

Vi har kompetent och erfaren personal samt en avancerad instrumentpark. Därtill har vi god marknadskännedom samt inarbetade relationer inom de flesta marknadssegmenten. Kompetensen ligger inom materialteknik och återvinning, tillverkningsteknik, kemiska analyser och mätteknik. Dessutom finns mycket kunskap om interaktioner mellan förpackningar och innehållet i t. ex. livsmedelsförpackningar och emballage för farligt gods. Även rådgivning kan erbjudas om regelverk som ställer krav på företagen.

Forskning

Kompetenscentrum PackTek erbjuder kunskap och FoU-resurser som stärker företagens konkurrenskraft inom området. Vi löser tekniska problem och medverkar till att utveckla nya material, produkter, processer och metoder.

 

Biologiskt nedbrytbara material och produkter

Biologisk återvinning av material och produkter är en möjlighet för att minska och återvinna avfall.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.