Mikrovågseffekt

Effektmätning är en av de vanligaste mätningarna inom mikrovågsområdet. Vi kalibrerar koaxiellt anslutna effektsensorer i 50 Ω systemimpedans.

En effektsensor för mikrovågor mäter den effektutveckling som en signalkälla genererar i en last med en väl specificerad systemimpedans. Systemimpedansen är 50 Ω i de flesta mikrovågstillämpningar. Effekt mäts i Watt eller i dBm vilket är en logaritmisk skala normerad till 1 milliWatt och där ett steg på 10 dB motsvarar en tiofaldigad effekt.

Kalibreringsmetod

En kalibrering av en effektsensor består av två mätningar. Vi mäter effektsensorns reflektionsfaktor i nätanalysatorn och dess kalibreringsfaktor i ett mätsystem för effektkalibrering. Härvid förs spårbarheten över från våra normaler till effektsensorn. Normalerna som används vid kalibrering får sin spårbarhet från fundamentala konstanter hos oss eller andra nationella metrologiinstitut.

Kalibrering är viktigt

Kalibrering bör utföras regelbundet för att säkerställa funktionen hos mikrovågsinstrument. Slitage i kontakter och åldring påverkar instrumentets funktion.

Så här går kalibreringen till

Kalibreringen av en effektsensor görs i fyra steg:

  1. Kontroll och rengöring av mikrovågskontakten.
  2. Mätning av effektsensorns reflektionsfaktor med en nätanalysator. Mätningen upprepas minst sex gånger eller tills spridningen i mätresultatet inte påverkar mätosäkerheten.
  3. Mätning av effektsensorns kalibreringsfaktor och eller linjäritet i vår effektmätuppställning
    Mätningen upprepas minst tre gånger eller tills spridningen i mätresultatet inte påverkar mätosäkerheten.
  4. Kontroll av mikrovågskontakten

Kalibrering av kalibreringsfaktor och reflektionsfaktor för effektsensorer  

Kontaktgränssnitt N

 Frekvensområde

 10 MHz - 18 GHz
 Effektnivåer   1 nW - 1 mW (-60 - 0 dBm)

 

Kontaktgränssnitt 3,5 mm

 Frekvensområde 10 MHz - 33 GHz
 Effektnivåer  1 nW - 1 mW  (-60 - 0 dBm)

 

Kontaktgränssnitt 2,92 mm

 Frekvensområde  10 MHz - 40 GHz
 Effektnivåer  1 nW - 1 mW (-60 - 0 dBm)

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.