Kalibrering av ledningsbundna mikrovågor

Vi kalibrerar de fundamentala mikrovågsstorheterna effekt, impedans, reflektionsfaktor, dämpning, S-parametrar, effektiv källreflektionsfaktor och frekvens.
Effektsensorer

Kalibreringsuppställning för effektsensor.

För effektsensorer kalibrerar man verkningsgraden det vill säga kalibreringsfaktorn och reflektionsfaktorn vilket motsvarar lastimpedansen. Vi kalibrerar sensorer med kontakttyperna typ-N, 3,5 mm, 2,92 mm från 10 MHz till 40 GHz.

Kalibreringsfaktorn bestäms genom jämförande mätningar på normaler kalibrerade med en så kallad mikrokalorimeter. Reflektionsfaktorn mäts med en nätanalysator.

Impedansnormaler

De vanligast använda impedansnormalerna, Short, Open och Load kalibreras med en nätanalysator.

 

Impedansnormaler

Normalernas impedans (eller reflektionsfaktor) bestäms genom jämförelse med så kallade airlines vars impedans är beräkningsbar från deras geometriska dimensioner. Vi kalibrerar normaler med kontakttyperna typ-N, 3,5 mm, 2,92 mm från 10 MHz till 40 GHz. 

Dämpningsnormaler

Det finns två typer av dämpningsnormaler, fasta dämpare och stegdämpare. Vi kalibrerar fasta dämpares S-parametrar med nätanalysator. För stegdämpare kalibrerar vi skillnaden i dämpning mellan stegen och nolläget. Även här använder vi en nätanalysator. Vi kalibrerar dämpare med kontakttyperna typ-N, 3,5 mm, 2,92 mm från 10 MHz till 40 GHz. 

S-parametrar

Stegdämpare

En- och tvåportars reflektionsfaktor och S-parametrar kalibreras även de med en nätanalysator. Vi kalibrerar objekt med kontakttyperna typ-N, 3,5 mm, 2,92 mm från 10 MHz till 40 GHz.

Effektdelare

Effektdelare (power splitters) används ofta i återkoppling för nivåreglering av signalgeneratorer. Det resulterar i en effektiv källa vars impedans bestäms av effektdelarens ena arm. Denna källimpedans (eller källreflektionsfaktor) mäts med en nätanalysator. Vi kalibrerar effektdelare med kontakttyperna typ-N, 3,5 mm, 2,92 mm från 10 MHz till 40 GHz.

Frekvensräknare

Frekvensräknare kalibreras genom att jämföra frekvensen hos en pålagd signal med mätvärdet från frekvensräknaren.

Den pålagd signalen är synkroniserad till våra atomur. Om det finns en utgång från frekvensräknarens interna referensoscillator (oftast på 10 MHz) kan man kalibrera den direkt. Vi kalibrerar frekvensräknare upp till 46 GHz.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.