Nationella Träbyggnadsstrategin

Arbetet med att genomföra den nationella Träbyggnadstrategin är i full gång. Intresseväckardagar arrangeras över hela landet och riktar sig främst till beslutfattarna och syftar till att visa att det egentligen inte finns några hinder för att bygga i höga hus i trä.

En central del av strategin är att genomföra en omfattande fortbildning av byggandets aktörer. Denna fortbildning sker i anslutning till större träbyggprojekt som genomförs i Växjö, Falun och Skellefteå.

Relaterad information

Se även

SkogsindustriernaDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.