Kalibrering av spektroradiometri-utrustning

Spektroradiometri är uppmätning av elektromagnetisk strålning i absoluta termer, som funktion av våglängd. Detta används t.ex. vid karakterisering av strålningegenskaper hos solarier, solstrålning för olika tillämpningsområden, solsimulatorer för åldring av material, etc.

Grundläggande storheter är spektral radians (W/sr m2nm), vilket motsvarar spektralt upplöst effekt per rymdvinkel och yta, och spektral irradians (W/m2nm), vilket motsvarar spektralt upplöst effekt per yta.

Även om radiometrin enligt sin definition omfattar ett stort våglängdsområde, täcker vi på SPs radiometriavdelning upp området från 200 nm (UV) till ca 3 µm (IR). Ett mätobjekt utnyttjar sällan hela detta område men vi erbjuder spårbar kalibrering inom valfritt intervall, både av spektroradiometrar, och av de stabila lampor som fungerar som arbetsnormaler vid radiometri.

Den spektrala irradiansen hos lampan karakteriseras, och kan sedan användas som pålitlig strålningskälla i kundens mätningar.

Kalibrering av UV-radiometrar

Mätning av UV-strålning och kalibrering av UV-radiometrar utförs i RISE radiometriska laboratorium. Simulering av miljöpåverkan för utomhuspåkänningar är också en viktig verksamhet. Läs mer...

Kalibrering av fotometri-utrustning

RISE erbjuder spårbar kalibrering av absorbansnormaler och våglängdsnormaler.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

SvenskaoptiksallskapetDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSwedoptronicsDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Stefan Källberg

Tel: 010-516 56 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.