Certifierad Sakkunnig
Funktionskontrollant

Funktionskontrollant OVK.Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en certifierad funktionskontrollant. Den certifierade kontrollanten får även fungera som sakkunnig i vissa bygglovs- och anmälningspliktiga projekt. RISE Certifiering är ackrediterade att utfärda certifiering för sakkunnig funktionskontrollant.

Begreppet OVK stod urpsrungligen för obligatorisk ventilationskontroll. Enligt en lag som trädde i kraft den första januari 1992 krävdes att berörda fastighets- och byggnadsägare skulle låta besiktiga ventilationssystemen. Det blev Boverket som fick bemyndigande att skriva certifieringsreglerna, och det gäller fortfarande.


För att bli certifierad måste följande uppfyllas enligt BFS 2011:17 OVK 1 med ändringar:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven, alternativ minst 10 år inom de meriterande områdena för respektive behörighet
  • 3-5 års yrkeserfarenhet inom de meriterande områdena
  • Projektlista för den sökta behörigheten
  • Lämplighetsintyg
  • Tentamen (se höger "Här kan du tentera")
  •  

    Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@sp.se 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.