Pappersprovning

Vår pappersprovning är främst inriktad på papper som används vid framställning av dokument. Därutöver arbetar vi med forskning och utveckling för att ta fram metoder för utvärdering av beständighet hos papper genom t.ex. accelererad åldring.
Åldringsbeständigt papper (ISO 9706)
  • skall vara neutrallimmat
  • skall ha ett pH-värde mellan 7,5 och 10,0
  • skall ha en alkalireserv minst motsvarande 0,4 mol syra per kg papper (minst 2% krita eller motsvarande)
  • skall ha rivstyrka minst 350 mN
  • skall ha kappatal mindre än 5, d v s pappret får bara innehålla en begränsad mängd oxiderbart material (t.ex. lignin)
Arkivbeständigt papper (ISO 11108)
  • skall vara tillverkat av bomull, cotton linters, hampa eller lin men får innehålla en mindre del helblekt kemisk massa
  • skall ha vikstyrka minst 2,18 (viktal minst 150)

Arkivbeständigt eller arkivpapper, skall uppfylla kraven för åldringsbeständigt papper. Det arkivbeständiga pappret är starkare och tål betydligt mer hantering än det åldringsbeständiga.

Arkivbeständighet

När man pratar om arkivbeständiga handlingar menar man handlingar som kan förvaras i skyddade miljöer under flera hundra år.

Pappershandlingar kan framställas på åldringsbeständigt papper eller arkivbeständigt papper. Om handlingarna förväntas bli hanterade i framtiden bör man välja arkivbeständigt papper.

Certifiering av papper

Arkivbeständigt papper utvärderas enligt SS-ISO 11108 och åldringsbeständigt papper enligt SS-ISO 9706. Riksarkivets tekniska föreskrifter 2006:4 hänvisar till dessa.
Papper kan certifieras enligt ISO 9706 och ISO 11108, se länk till höger på sidan "Certifiering av skrivmateriel".

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.