Certifiering inom livsmedelssäkerhet - FSSC 22000 och ISO 22000

RISE Certifiering är ackrediterat för att utföra revisioner enligt FSSC 22000 och ISO 22000. Vi har valt ackreditering för dessa standarder eftersom de stora livsmedelsföretagen accepterar dessa standarder och för att de harmonierar och ger revisionstidsfördelar mot andra ledningssystemsstandarder, som tex ISO 9001 och ISO 14001.

Standarden FSSC 22000, som är GFSI-godkänd, kallas också FS 22000. Denna standard grundar sig på standarderna ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 (grundförutsättningar), som definierar kraven för att kontrollera kvalitetssäkerheten under tillverkningsprocesser inom livsmedel samt några tilläggskrav för FSSC 22000.

ISO 22000 är en inte GFSI-godkänd standard men fungerar mycket bra i de flesta avseendena för att säkerställa ett bra livsmedelssäkerhetsarbete. Det är endast i undantagsfall, där det finns speciella kundkrav, som man behöver fundera på att istället certifieras enligt FSSC 22000.

Livsmedelsföretag som inte är certifierade enligt ISO 22000:2005 eller FSSC 22000 behöver utifrån sitt HACCP-arbete identifiera vilka rutiner som krävs för att uppfylla kraven för dessa standarder Detta för att minimera risker i livsmedelssäkerheten och säkerställa efterlevnaden av densamma.

Varför certifiera?
En certifiering enligt FSSC 22000 eller ISO 22000 visar att livsmedelstillverkaren har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet. Standarderna är globalt accepterade och ger möjlighet till representation på den internationella marknaden. Båda dessa standarder kan integreras med andra ledningssystem som tex ISO 9001 och ISO 14001.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Se även

Sök företag med certifierat ledningssystem

Kontaktpersoner

Christel Esbjörnsson

Tel: 010-516 52 17

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.