Putsade, odränerade träregelväggar

Problem med fukt i putsade fasader har uppmärksammats i relativt nybyggda hus.

Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips alternativt plywood. Utanpå isoleringen appliceras puts.

Tyvärr har det visat sig att denna vägg är känslig för tillförsel av fukt eftersom fukt som på ett eller annat sätt kommer in i konstruktionen tar lång tid att torka. I vissa fall har skadorna förklarats med att det regnade och blåste kraftigt i samband med att byggnaderna uppfördes. Trots att man i dessa fall försökte skydda väggarna rann vatten in och fuktade upp väggkonstruktionen som relativt omgående fick kraftig påväxt av blånad, mögel och bakterier.

Men det är inte hela förklaringen. Liknande skador som har skett i både småhus och flerfamiljshus med samma väggkonstruktion kan inte förklaras med tillskottsfukt under byggtiden utan är orsakade av inträngande vatten vid brister i fasaden i anslutning till infästningar av balkonger, fönster etc.

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader

P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader ska säkerställa god funktion och förebygga att problem och reklamationer uppkommer.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.