Kvalitetssäkring inom mekanisk tillverkning

Produktionskontrollsystem som exempelvis är baserade på krav i produktstandarder och som är förstärkt med ett integrerat system som uppfyller ISO 9001:2008 är en bra grundplåt för att hantera kvalitetssäkring.

Denna approach ger ett strukturerat sätt att klara av de grundläggande kraven på kvalitetssäkring. Några av de grundläggande kraven på kvalitetssäkring består i att styra dokument/ritningar och dess ändringar, styra produktion/tjänsteutförande, identifiera och särskilja avvikande produkter, spårbarhet - om så krävs -, hantera förbättringar och avvikelser. Det integrerade systemet kan med fördel även innefatta olika kvalitetsverktyg.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Klas Johansson

Tel: 010-516 53 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.