Indirekt dragförsök

Vid ett indirekt dragförsök belastas ett cylindriskt prov diametralt med en tryckbelastning. Denna belastning orsakar en dragdeformation vinkelrätt mot belastningsriktningen som orsakar ett dragbrott. Genom att registrera lasten vid brott samt kännedom om provets dimensioner kan den indirekta draghållfastheten hos materialet bestämmas. En bild på belastningsfixtur samt en principbild på lasten visas nedan.

Nedan visas bild på belastning vid indirekt dragförsök.


 

En sammanställning av resultat från 33 prover från ett borrhål visar en anisotropi i proverna på nivåerna vid 160 och 815 meters djup beroende på belastningens orientering i förhållande till foliationsriktningen hos proverna

   
   Prover belastade till brott längs med (vänster) och tvärs (höger) foliationsriktningen.

Sammanställning av resultat från indirekta dragförsök från ett borrhål med anisotropt bergmaterial.

Resultaten från proven är hämtade från:
Jacobsson, L. Forsmark site investigation, Drill hole KFM04A, Indirect tensile strength test. SKB-P04-174, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2004.

Denna och många fler rapporter på indirekta dragförsök finns publicerade på www.skb.se.

Exempel på standard

ASTM D3967-95a, 1996, Standard test method for splitting tensile strength of rock core specimens

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Se även

SKBDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.