Triaxiella kompressionsprov

Prover från borrkärnor provbereds genom att kapas till rätt längd och därefter planslipas och kontrollmäts. Det är höga planhetskrav på provets ändytor för att få en jämn belastning. Rekommenderat höjd/diameterförhållande på proven är mellan 2 och 3.

Ett membran monteras utanpå provets mantelyta för att täta av mot omgivande tryckmedium. Givare för deformationsmätning monteras på provet i förekommande fall. Därefter sätts provet in i tryckcellen som försluts och tomrummet fylls med olja. I första steget appliceras hydrostatiskt tryck. I steg två belastas provet genom att öka axialkraften under konstant eller varierande celltryck upp till brott eller annan förbestämd belastning.

 - Celltryck upp till 100 MPa
 - Portryck upp till 100 MPa
 - Brottspänning
 - Friktionsvinkel
 - Elasticitetsparametrar: E, ν
 - Efterbrottsbeteende

 
Belastning och deformationer under provets gång

Prov insatt innan tryckcellen stängs mellan belastningsplattor med givare för deformationsmätning fastsatta på provet.

På bilderna nedan kan man se att ett skjuvbrott har uppkommit.

   

Resultaten och bilderna är hämtade från

Jacobsson, L. Oskarshamn site investigation, Borehole KLX03A, Triaxial compression test of intact rock. SKB-P05-96, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2005.

Denna och många fler rapporter på triaxiella kompressionsprov finns publicerade på www.skb.se.

Exempel på standard

ISRM 1978, Suggested methods for determining the strength of rock materials in triaxial compression. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abs 15(3, sid 99-103.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.