Enaxiella kompressionsprov

Prover från borrkärnor provbereds genom att kapas till rätt längd och därefter planslipas och kontrollmäts. Det är höga planhetskrav på provets ändytor för att få en jämn belastning. Rekommenderat höjd/diameterförhållande på proven är mellan 2 och 3.

Proverna belastas axiellt upp till brott eller annan föreskriven nivå varmed provet deformeras och den axiella och radiella deformationen kan mätas upp med särskild utrustning, se figurer.

 

 

Prov insatt i provningsmaskinen mellan belastningsplattor med givare för deformationsmätning fastsatta på provet.

 Exempel på resultat från ett enaxiellt kompressionsprov där efterbrottsbeteende är inkluderat kan ses nedan. Radiell och axiell töjning mot axiell spänning visas i grafen tillsammans med volumetrisk töjning och sprickvolymtöjning mot axiell spänning.

 

 

 

 

 

 

På bilderna nedan kan man se hur spjälkning av berget har skett på flera ställen.

 

   

  

Resultaten och bilderna är hämtade från:

Jacobsson, L. Forsmark site investigation, Borehole KFM02A, Uniaxial compression test of intact rock. SKB-P04-224, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2004.

Denna och många fler rapporter på enaxiella kompressionsprov finns publicerade på www.skb.se.


Exempel på standarder

ISRM 1979, Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abs 16(2), sid 135-140.

ISRM 1999, Draft ISRM suggested method for the complete stress-strain curve for intact rock in uniaxial compression. Int J Rock Mech Min Sci 36(3), sid 279-289.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Se även

SKBDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.