Säkerhet

Naturkatastrofer och internationell terrorism har satt risk och säkerhet i fokus. RISE har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor och är din självklara partner inom säkerhet.

Säkerhetsfrågor berör ett stort område och RISE är verksam inom allt från personsäkerhet till livsmedelssäkerhet och dricksvattenförsörjning kopplad till bioterrorismen. Andra områden med en klar koppling till säkerhet inkluderar kassaskåp, inbrottssäkerhet, explosionsskydd, eldistribution och säkring av tid och frekvens.

Informationssystem i samband med större olyckor eller naturkatastrofer är också viktiga och tillförlitliga kommunikationssystem har varit ett intressant område för RISE under många år.

Brandsäkerhet - kassaskåp

Förvaringsskåp kallas ofta för kassaskåp, men det finns många olika typer av förvaringsskåp ex kassaskåp, dokumentskåp och datamediaskåp. Läs mer...

Explosionsskydd

Elektriska och mekaniska utrustningar som ska användas i explosionsfarlig miljö i Europa måste uppfylla ATEX-direktiv 2014/34/EU. IECEx–systemet är ett annat certifieringssystem, som är frivilligt och avsett att underlätta global handel med explosionsskyddad utrustning.Läs mer...

Tid och Frekvens

Välkommen till riksmätplatsen för Tid och Frekvens, den svenska tidens hemvist. Här kan du läsa om vår verksamhet inom nationell och internationell tidhållning, tidssynkronisering, forskning och om våra kalibrerings- och utvecklingstjänster. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

BilbältenExplosionsskyddHjälmarRiskanalys av system

Kontaktpersoner

Lars Andersson

Tel: 010-516 52 29

Lars Boström

Tel: 010-516 56 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.