Scale-Up – samarbete inom miljöteknik

Scale-UpScale-Up är ett samarbete mellan klusterorganisationer inom miljöteknik i Europa: RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Cleantech Inn Sweden, Cambridge Cleantech, Clean Copenhagen och Clean Tech Delta Rotterdam.

Scale-Up fungerar som kunskapsförmedlare med särskilda möjligheter och erfarenheter inom miljöteknik. Vår gemensamma vision för samarbetet är att skapa bättre förbindelser mellan köpare och leverantörer inom området.

Scale-Up är ett smart sätt att nå nya industripartners genom etablerade företagsnätverk i Nordeuropa. Det innebär stora möjligheter för både stora och små företag.

Företagen erbjuds tjänster som syftar till att möjliggöra affärsutveckling över nationsgränserna mellan mindre miljöteknikföretag och stora företag. Kärnan är skräddarsydda "Meet The Buyer"-event, professionella kompetensutvecklingsprogram för innovatörer som fokuserar på att nå företagskunder och stöd till internationella resor.

Kontakta oss för att få veta mer om:

  • Snabb åtkomst till och viktig kunskap om marknader i norra Europa och Nordsjöregionen.
  • Tillgång till experter på plats, som känner till marknaden och har etablerade affärskontakter med både stora och små företag.
  • Tillgång till speciellt utvecklat stöd till er uppskalningsprocess – att gå från lokal till internationell aktör.
  • Tillgång till expertis när det gäller immateriella rättigheter, juridiska frågor etc.

Scale-Up är godkänt av det europeiska samarbetsprogrammet INTERREG North Sea Region, där också webbplatsen för Scale-Up finns.

Matchmaking-event 10 maj 2017:
ABB, E.ON och Fortum träffade 14 innovativa miljöteknikföretag

Scale-Up anordnade ett Meet the buyer-event den 10 maj 2017 i samband med Elfack-mässan på Svenska Mässan i Göteborg.

Exklusiva individuella möten mellan representanter för ABB, E.ON och Fortum och 14 nytänkande småbolag inom miljöteknikområdet – det var modellen för eventet.

"20-minutersmöten är väldigt bra"

Genom att matcha de stora företagens behov med de små företagens innovationer skapades möten med hög träffsäkerhet. Storföretagen, i behov av nya lösningar som ofta springer fram ur just mindre företag, var mycket nöjda.

 – Vi måste utvecklas och därför söker vi partners som vi kan arbeta och utveckla samarbeten med. 20-minutersmöten är ett väldigt bra sätt att mötas på, säger Catarina Naucler, R&D Manager på Fortum Sverige.

Många små och medelstora företag har svårt att få ut sina idéer, innovationer och produkter.

– Det är hedrande att vara utvald och få denna chans, det ger oss som är ett litet värmländskt företag stora möjligheter, säger Niklas Nyström från Soletaer, som kombinerar solvärme med värmepumpar.

Stort europeiskt kontaktnät

Tack vare Scale-Ups samarbete mellan klusterorganisationer inom miljöteknik i Nordeuropa fanns även europeiska företag med under eventet.

– För oss, ett franskt litet företag som försöker etablera oss här i Sverige, har det betytt mycket att få träffa alla representanter och presentera oss och våra idéer, säger Julie Pellerin från Metron Lab.

Sammanlagt 24 individuella möten skedde under dagen.

– Det har varit mycket positiv energi och jag tror att vi kan gå vidare med flera av företagen, säger Magnus Backman, R&D Manager på ABB.

 

Deltagande storföretag: ABB, E.ON och Fortum.

Deltagande miljöteknikbolag: Affectus, Alelion, Boxofenergy, Chargestorm, Green IT Homes, LumenRadio, M2M Solutions, Metron Lab (Frankrike), Metry, Ochno, Phoenix Bio Power, Seatwirl, Soletaer och TTP plc (Storbritannien).

 

Filmer från Meet the buyer-eventet går att se på Facebook och LinkedIn.

 

Kontakt:
Lars Moberger, RISE, telefon 070-580 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, Cleantech Inn, telefon 070-379 16 45, richard.englund@cleantechinn.com

Relaterad information

Tjänster

Uthållig resursanvändning

Se även

Scale-Up webbplats Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lars Moberger

Tel: 010-516 52 91

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.