Mätningar av upplevelser

Hur upplevs min produkt? Hur kan jag mäta och verifiera att det jag tillverkar att uppskattas av konsumenten? Hur kan jag visa att mina produkter bidrar till en ökad säkerhet i olika trafiksituationer eller driftcentraler? För att svara på dessa frågor behövs metoder kunna mäta människors upplevelser. SP har en unik kompetens och erfarenhet inom detta område.
Hur upplevs din produkt?

Alla konsumentprodukter tillhandahåller en bestämd funktion som tillfredsställer ett behov hos konsumenten, men de flesta produkterna har därutöver egenskaper som konsumenten upplever med sina sinnen och som många gånger är avgörande för konsumentens kvalitetsuppfattning.  De upplevda produktegenskaperna blir mer och mer uppmärksammade inom allt fler produktområden. Insikten om deras betydelse som konkurrensfaktor blir alltmer etablerad.

Mätningar av upplevelser

Den stora utmaningen inom detta område är att på ett relevant och säkert sätt kunna mäta människors upplevelser, förstå bakgrunden till upplevelserna och på basis av det kunna utforma produkter och system på ett optimalt sätt. Det blir därför allt vanligare med olika typer av mätningar med anknytning till människan. Detta inbegriper mätningar av upplevelser samt fysiologiska mätningar på människor.

Sensorisk kompetens

Inom koncernen har vi en unik kompetenskonstellation och branschbredd. Vi har en unik metrologisk kompetens; Vi har en stark sensorisk kompetens, med 50 års erfarenhet av att mäta mänskliga upplevelser med sensoriska paneler.  Vi har starka kemiska och fysikaliska kompetenser, som kan mäta och förklara bakgrunden till de upplevda egenskaperna, såsom lukt, smak, ljud, textur, konsistens, ytegenskaper etc.

MINET - Mätning av upplevelser ”Measuring the Impossible”

Mätning där den mänskliga perceptionen eller tolkning kan användas vid komplexa, holistiska kvantiteter och kvaliteter. Läs mer...

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya, samt inkludera etablerade, matematiska metoder inom mättekniken. Läs mer...

Auraliserings- och Sensoriklab

Ljud, ljus, smak, känsla har stor inverkan på de intryck vi får och hur vi bedömer saker. Vi utvärderar hur produkter eller miljöer upplevs med avseende på våra olika sinnen, framför allt vår hörsel.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.