Programvaror för tid

Med hjälp av vårt program "Framtid" kan du utföra on-site kalibreringar.
Framtid (version 2.3.0 för Windows 9x)

Interaktiv programvara för "On-site" kalibrering av tidintervall genererade av tidtagarur, t ex manuella stoppur. Klockan i datorn som Framtid installeras på används under kalibreringen som referens.

Datorklockans drift korrigeras för i efterhand genom att synkronisera datorklockan till RISE atomur, antingen via uppringt modem eller via Internetuppkoppling och SNTP (Simple Network Time Protocol; Kräver att port 123 är öppen för in- och utgående trafik i eventuell brandvägg).

Kalibreringsbevis med resultat spårbara till RISE och mätosäkerhetsberäkning enligt EAs publikation EA-4/02 utfärdas efter fullgod kalibrering.

För att genererade kalibreringsbevis skall vara giltiga så måste en användare av Framtid registreras hos RISE genom att meddela företagsnamn, adress samt telefonnummer via time@sp.se.

NetSync (version 2.2 för Windows 9x)

Programvara för automatisk synkronisering av datorklockor. NetSync använder  uppringt modem Internetuppkoppling och SNTP (Simple Network Time Protocol; Kräver att port 123 är öppen för in- och utgående trafik i eventuell brandvägg) för synkronisering. NetSync arbetar i bakgrunden och synkroniseringsserver kan väljas liksom hur ofta synkroniseringen skall ske.

NetSync och Framtid

NetSync och Framtid är båda avsedda och kompilerade för installation på operativsystemen Windows 9x. Installationer på andra versioner av Windows (t. ex. 2000/NT/XP) kan medföra att mjukvarorna inte fungerar enligt avsett. Kontakta RISE för mer information om dessa mjukvaror.

 

Programvarorna är i väntan på nya versioner för närvarande inte tillgängliga för nedladdning.

Relaterad information

Se även

Hälp till Framtid (version 2.3.0 för Windows 9x)Dokumentet öppnas i ett nytt fönsterInformation om NetSync Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.