Solfångare - Kvalitetsmärkning enligt Solar Keymark eller SRCC

Välj en solfångare med Solar Keymark eller SRCC!

Även om det i dag inte finns några myndighetskrav på att du ska använda kvalitetsmärkta solfångare, vill vi på SP starkt förorda att du väljer en solfångare som är Solar Keymark- eller SRCC-certifierad. Läs texten nedan så förstår du varför.

Märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet

Solar Keymark-systemet har etablerats inom Europa för att tillgodose ett behov hos tillverkare att på ett opartiskt sätt få sina produkters egenskaper redovisade och för att underlätta handel över gränserna. För köpare, bidragsgivande myndigheter och tillverkare medför märkningen en förvissning om att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion, hållbarhet m.m. Märkta produkter kontrolleras löpande vid tillverkningen vilket övervakas genom stickprov av bland annat SP.

SP är även ett ackrediterat testorgan för dess amerikanska motsvarighet SRCC.

Ingående provningar

Vanligen genomförs följande moment innan en solfångare kan certifieras enligt Solar Keymark/SRCC:

  • Granskning av ritningsunderlag och materialspecifikationer
  • Granskning av installations- och skötselanvisningar
  • Provtryckning
  • Stagnations- och termiskt chockprov
  • Hållbarhet mot vind- och snölast
  • Täthet mot regn
  • Tryckfall som funktion av flöde 
  • Bestämning av termiska prestanda 
  • Beräkning av årsutbyten* vid 25, 50 och 75 °C

Tillkommande krav

Parallellt sker en utomhusexponering under 2-3 månader, vilken är att betrakta som en accelererad åldringsprovning. Vid efterföljande utvärdering får inga väsentliga komponent- eller materialförändringar ha skett. Om alla fastställda provningskrav uppfyllts och rutiner för framtida kvalitetskontroll avtalats med tillverkaren, upprättas en egenskapsredovisning för solfångaren som därefter får märkas/certifieras.

 

 

* Årsutbytet för solfångare beräknad för fyra olika platser, Aten (GR), Davos (CH), Würzburg (DE) och Stockholm (SE)

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.