Soluppvärmda tappvarmvattensystem - Kvalitetsmärkning enligt Solar Keymark

Energideklaration för soluppvärmda tappvarmvattensystem

Ett alternativ till en vanlig eluppvärmd varmvattenberedare är ett soluppvärmt tappvarmvattensystem där solvärmen ersätter en stor del av elenergin. Ett system som täcker 40 % av tappvarmvattenbehovet och förlusterna från beredaren ger en besparing på cirka 2 000 kWh per år jämfört med en vanlig varmvattenberedare av samma storlek.

Solfångares verkningsgrad och solvärmeutbyte i ett sådant system är till allra högsta grad beroende av funktionen hos det övriga systemet. Viktigt är till exempel att värmelagret, elpatronen och solvärmestyrningen är anpassad och fungerar tillsammans med solfångaren. Energideklarationen är ett komplement till solfångarens uppmätta årsutbyte och tar hänsyn till hela systemets funktion.

Verkliga mätningar och simulering

RISE har lång erfarenhet av mätningar och simuleringar av soluppvärmda tappvattensystem. Resultaten har använts till att jämföra olika systems verkningsgrad i provningar för konsumentverket och för en tekniktävling. För att få fram ett systems totala årsutbyte görs inledningsvis mätningar utomhus under verkliga förhållanden i ungefär en månad sommartid. Mätningarna görs under både soliga och molniga dagar med anpassade varmvattentappningar under dagen. Mätningarna används därefter tillsammans med en datormodell som beräknar energiutbytet över hela året med olika tappvattenförbrukning och klimat. Energideklarationen omfattar både konventionella tappvarmvattensystem och så kallade sommarstugesystem (självcirkulation i solfångarkretsen).

Krav som systemet ska uppfylla

För att uppföras på listan över soluppvärmda tappvarmvattensystem med energideklaration (se länk i högermarginalen) ställs bland annat följande krav på systemet och dess funktion:

  • Solvärmen skall klara att täcka minst 40 % av tappvarmvattenbehovet med samma klimatdata som för energideklarationen för solfångare och med tappvarmvattenbehovet 2 650 kWh/år. För sommarstugesystemen är kravet 75 % under perioden 1 maj – 31 augusti.
  • Systemet skall uppfylla krav på varmvattenberedning enligt gällande byggregler.
  • Solfångaren skall vara godkänd vid inledande kontroll, P-märkt eller Solar Keymark-certifierad.
  • Installations-, drifts- och skötselinstruktioner skall finnas på svenska enligt samma villkor som inledande kontroll/P-märkning av solfångare med tillägg för instruktioner rörande varmvattenberedare/ackumulatortank, styrutrustning m m.

Fullständiga villkor finns i SP-metod 3553, vilken kan erhållas av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.