Sprinklersystem

RISE är erkänt som en av Europas ledande organisationer när det gäller att prova sprinklersystem. RISE har försöksutrustning för att simulera bland annat höglager eller industriprocesser. Vi kan dessutom prova i mellanskala eller genomföra godsklassificeringsförsök för att bestämma brand- och släckegenskaper för olika typer av gods. Samtidig användning av sprinkler och brandgaventilation har debatterats de senaste 15-20 åren både i Sverige och internationellt. Ett projekt som genomfördes år 2001 innebar ytterligare kunskap inom detta område.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.