Jämförelsekalibrering

Jämförelsekalibrering av vätske-i-glas-termometrar, resistanstermometrar, termoelement och digitala temperaturmätare. Vid jämförelsekalibrering används vätskebad och ugnar för att åstadkomma en stabil mätmiljö.

Vi jämförelsekalibrerar de flesta typer av termometrar inklusive digitaltermometrar och vätske-i-glas-termometrar. Vi har olika typer av termostaterade kalibreringsbad som täcker området
-100 °C till 550 °C. Termoelement kalibreras också i elektriska rörugnar upp till 1200 °C.

Nedan visas principen för kalibrering av en temperaturmätare vid 100 °C i ett termostaterat vätskebad.

 

Som referenstermometer används en fixpunktskalibrerad standard platinaresistanstermometer, SPRT.

Badtemperaturen t beräknas enligt ITS-90 med hjälp av SPRTs resistans.

 

 Temperaturen i Badet

 Instrumentets visning

Instrumentets korrektion  

 °C

 °C

°C 

 99,998

 100,007

 -0,009


Verklig temperatur = instrumentets visning + instrumentets korrektion

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kompetenscentrum

Temperaturcentrum – Termiska analyser

Kontaktpersoner

Sara Ljungblad

Tel: 010-516 53 70

Lars-Erik Josefson

Tel: 010-516 54 56

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.