RISE ansvarar för att Fröken Ur går rätt

Nya och 'Gammla' FrökenFröken Ur är en telefontjänst, som i tal levererar den svenska tiden UTC(SP). Tid- och Frekvenslaboratoriet vid RISE har ansvaret för tidåtergivningen medan Telia ansvarar för distributionen av tid från laboratoriet till dig.

Fröken Ur är en telefontjänst som talar om vad klockan är. Det är Telia som distribuerar ljudet till slutanvändaren, och det är Tid- och Frekvenslaboratoriet på RISE som ansvarar för tidåtergivningen och distribution till Telias spridningsnät.

Historia

Historiskt sett har det funnits en talåtergivning av tiden i Sverige sedan 1934 då den första talmaskinen installerades. Till den kunde vem som helst ringa för att höra tiden när som helst på dygnet, vilket fortfarande är fallet.

År 2000 flyttades Fröken Ur tjänsten från Telias lokaler i Stockholm till Tid- och Frekvenslaboratoriet vid RISE. Fröken Ur blev då direkt kopplad till de atomur som upprätthåller den nationella tidsskalan i Sverige.

Levererar ljud och korrekt tid

Fröken Ur levererar information om timma, minut och var tionde sekund med en 1kHz ton som markering för tiden. En gång per minut anges även dag, månad och år, dessutom anges övergångar mellan normaltid och sommartid ett dygn före och efter aktuellt datum.

Röst och telefonnummer

Telefonnumret till svenska Fröken Ur är 90 510. Rösten bakom informationen är sedan år 2000 Johanna Östlund, tidigare Eva Ulvby (1934-1956), Berit Hofling (1956-1968) och Ebba Beckman (1968-2000).  

Kalibrering av tid och frekvens via GPS

För mer noggrannare tid- och frekvensnormaler erbjuder vi en on-site kalibrering som utnyttjar satellitsystemet GPS som mellanreferens. Läs mer...

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

Tid och frekvens

Vår verksamhet omfattar kalibrering av olika typer av tid- och frekvensinstrument.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Se även

TeliaDokumentet öppnas i ett nytt fönsterTekniska MuseetDokumentet öppnas i ett nytt fönsterReportage i TV4 NyheternaDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Sven-Christian Ebenhag

Tel: 010-516 55 69

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.