E-märking av regummerade bil- och lastbilsdäck

SP erbjuder, genom avtal med vägverket, typgodkännande av regummerade person- och lastvagnsdäck i enlighet med ECE-reglementet.
Allmän information

SP erbjuder typgodkännande av regummerade person- och lastvagnsdäck i enlighet med ECE-reglemente 108 och 109. Vägverket, Fordonsavd, har i egenskap av typgodkännande- myndighet för ECE-reglementen inom fordonsområdet gett SP, genom avtal, rätten att utföra inledande kontroll samt kontroll av rutiner för produktions- överensstämmelse.

SP kan hjälpa till med de provningar som fordras, hjälpa tillverkaren med att sammanställa dokumentationen samt utföra den inledande kontroll som krävs. Den inledande kontrollen  bedöms efter ett av nedanstående förekommande alternativ.

1. Tillverkaren har ett 3:e parts certifierat kvalitetssäkringssystem enligt
    standarden EN ISO 9001/9002-1994.
2. Tillverkaren saknar certifierat kvalitetssäkringssystem.
3. Tillverkarens kvalitetssäkringssystem har insynats av typgodkännande-
    myndighet i annan medlemsstat.

Produktionsöverensstämmelse (uppföljning) genomförs med den frekvens som normalt tillämpas av typgodkännandemyndigheterna i Europa.

Vad krävs av tillverkaren
  • Ett kvalitetssäkringssystem uppbyggt enligt lägst standarden.
  • EN ISO 9002-1994 nivå (det beöver dock inte vara certifierat).
  • Kvalitetssäkringssystemet skall vara implementerat i organisationen.
  • Kontrollplan
Ansökan

Ansökan om E-märkning av regummerade däck skickas till SP.
Ansökningarna kommer att behandlas i den turordning ansökningarna har kommit in till SP.

ECE-reglemente 108 och 109

ECE-reglemente 108 avser personvagnsdäck. Reglementets titel är: "Uniform provisions concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers".

ECE-reglemente 109 avser lastvagnsdäck. Reglementets titel är: "Uniform provisions concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers".

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Lars-Åke Henriksson

Tel: 010-516 53 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.