Plast i kontakt med livsmedel

Livsmedelsförpackningar skyddar och bevarar livsmedel. För material i förpackningar och andra produkter gäller lika krav inom EU. De övergripande kraven anges i en förordning [1935/2004] om material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.Plast är det material som oftast används i direkt kontakt med livsmedel. Endast vissa kemikalier är godkända [förordning 10/2011] att användas vid tillverkning av livsmedelsplast. För vissa av dessa utgångsämnen och tillsatsämnen finns dessutom ytterligare begränsningar som t ex i högsta tillåtna halter i plasten eller migrationsgränsvärden.

Varor och deras kemiska innehåll

Tillverkare, importörer och distributörer har skyldighet att känna till det kemiska innehållet i de varor som de levererar. För vissa ämnen har leverantören dessutom informationsplikt till mottagaren av varan. Sådana ämnen brukar kallas "kandidatämnen". En aktuell lista på "kandidatämnen" publiceras några gånger per år och primärt av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.