Ventilation

Ett ventilationssystem består av många olika komponenter som alla genom sin utformning bidrar till att luftkvaliteten och den termiska komforten uppnås på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Vid RISE bedrivs såväl provning av enskilda produkter och system, som forskning och kunskapsöverföring inom ventilationsområdet. RISE har genom sina resurser och sin kompetens möjlighet att erbjuda en rad tjänster inom området ventilation. I bilden ovan används vår luftflödesanläggning för provning av större ventilationsaggregat.

Andra exempel på utrustningar är klimatkamrar, filterprovningsriggar, kyltakskammare, utrustning för provning av städutrustning, luftrenare m m.

Ventilation omfattar förutom luftkvalitet även temperaturhållning. Då de dimensionerande kraven för bostäder i regel är relaterade till luftkvalitet är de för kommersiella byggnader istället relaterade till termisk komfort.

Några av våra tjänster inom området ventilation:

  • Provning av ventilationsaggregat och värmeväxlare
  • Provning av spisfläktar och fläktar
  • Provning av kanalsystem och kanaldetaljer
  • Provning av radiatorer, kyltak och kylbafflar
  • Provning och P-märkning av luftfilter
  • Utvärdering och fältmätning av ventilation i byggnader

Luftfilter

Här presenterar vi vår verksamhet som berör filter. Med filter avses här filter som används i syfte att filtrera bort luftburna partiklar.Läs mer...

Lufttäthetsmätning av byggnader

Med hjälp av tryckmetoden kan man mäta en byggnads lufttäthet. Detta är en väsentlig egenskap t ex när man skall bedöma energiåtgång, värdera inomhusklimat och när sofistikerade värme- och ventilationssystem skall användasLäs mer...

Miljöteknik och innemiljö

Utvecklingen i samhället inom olika områden fokuserar alltmer kring den yttre miljön och hur vi kan skapa ett samhälle som på sikt är miljövänligt och ekologiskt hållbart. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Effektiv energianvändningProvning av spisfläktar och fläktar

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

Visa A-Ö ...

Dokument

Publikationer

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Olof Larsson

Tel: 010-516 59 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.