Provning och godkännande av vågar

Vi utvärderar och typprovar alla slags vågar och utfärdar typgodkännanden. Vi provar automatiska och icke-automatiska vågar. Såväl statisk som dynamisk vägning. Ett certifikat och/eller typgodkännande från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

Automatiska vågar

RISE utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML-rekommendationer och utfärdar såväl nationella svenska typgodkännanden som europeiska och internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Provning av moduler

Vi provar inte bara hela vågar, utan också moduler, t.ex. lastceller, kassaregister och viktindikatorer. Modulprovningen avslutas med att testcertifikat utfärdas. (Ett sådant certifikat innebär dock inte att modulen typgodkänts - endast kompletta vågar kan få typgodkännande.)

Våra resurser är dessutom tillgängliga vid provning för utvärdering av nya eller vidareutvecklade vågar.

Icke-automatiska vågar

Icke-automatiska vågar provas enligt europastandarden EN 45501 och den internationella rekommendationen OIML R 76 från Organisation Internationale de Métrologie Légale. Även OIML-certifikat kan utfärdas, vilket öppnar möjligheterna i resten av världen.

Öppet godkännande

Det är numera även möjligt för en vågtillverkare att få ett s.k. öppet godkännande för vågar som sätts samman av en viktindikator (visningsanordning) och godkända lastceller i vissa typer av lastbärare.

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Provning av vågmoduler

Vi provar vågmoduler t.ex lastceller, kassaregister och viktindikatorer. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.