Provning och utvärdering av kontrollvågar (checkweighers)

SP utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av catchweighers. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.

Dynamisk vägning innebär vägning där mätobjekt och våg befinner sig i relativ rörelse är ett område av stor teknisk och ekonomisk betydelse. En checkweigher används för att kontrollera att önskade toleranser med avseende på vikt upprätthålls i produktionsprocesser.

Provniningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R51

SP utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R51 och utfärdar såväl europeiska som internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

Kontrollvågar

Då objekten passerar över vågbryggan ger den kraftmätande enheten en tidsvarierande signal ur vilken objektens massa kan uppskattas med hjälp av signalbehandling samt optimering. För att öka produktiviteten i produktionsprocessen önskas en allt högre transporthastighet vilket gör en noggrann bestämning av objektens massa allt svårare.

OIML R 51 - Internationell standard

OIML R 51 "Automatic catchweighing instruments (catchweighers)" gäller för automatiska vågar som väger i förväg sammansatta diskreta laster (förpackningar eller artiklar) eller enstaka laster av löst material.

  • Kontrollvågar (checkweighers)
  • Viktsorteringsvågar 
  • Vikt- och/eller prismärkningsvågar
  • Vågar för vägning av enstaka laster av löst material
    (t.ex. hjullastare och sopbilar). 

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.