Provning av vågmoduler

Vi provar vågmoduler till exempel lastceller, kassaregister och viktindikatorer.
Modulprovning ger testcertifikat

Modulprovningen innebär att ett testcertifikat kan utfärdas. Ett sådant certifikat innebär inte att modulen typgodkänts - endast kompletta vågar kan få typgodkännande.

Nya eller vidareutvecklade vågar

Våra resurser är även till gängliga vid provning för utvärdering av nya eller vidareutvecklade vågar.

Provning och utvärdering av butiksvågar

RISE utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av butiksvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar. Läs mer...

Återkommande kontroll av butiksvågar

Vi hjälper dig att leva upp till lagens krav. Vi kan regelverket och vi kan alla förekommande typer av vågar på markanden. Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.