Provning och utvärdering av butiksvågar

RISE utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av butiksvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.

En butiksvåg är en icke-automastisk våg och den används för statisk invägning av varor i första hand inom dagligvaruhandeln.

RISE utfärdar internationella certifikat

RISE utför provningar enligt enligt europastandarden EN 45501 och den internationella rekommendationen OIML R 76.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från RISE har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

Öppet godkännande för vågar med viktindikator

Det är även möjligt för en vågtillverkare att få ett s.k. öppet godkännande för vågar som sätts samman av en viktindikator (visningsanordning) och godkända lastceller i vissa typer av lastbärare.

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Återkommande kontroll av butiksvågar

Vi hjälper dig att leva upp till lagens krav. Vi kan regelverket och vi kan alla förekommande typer av vågar på markanden. Läs mer...

Kalibrering av vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera era vikter och att kontrollera toleransklass. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.