Fordonsvågar

Automatiska dynamiska vågar för landsvägsfordon. RISE utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av fordonsvågar.

RISE utför provningar enligt OIML R134 och utfärdar certifikat. Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från RISE har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

Vi provar även moduler, t.ex. lastceller och viktindikatorer. Modulprovningen avslutas med att testcertifikat utfärdas. (Ett sådant certifikat innebär dock inte att modulen typgodkänts - endast kompletta vågar kan få typgodkännande.) Våra resurser är dessutom tillgängliga vid provning för utvärdering av nya eller vidareutvecklade vågar.

Axelstrycksvågar

Axeltrycksvågar medger dynamisk vägning, vilket innebär att bilen kan köras över vågen i en hastighet av 1-15 km/timme. Vägning går således snabbare än för de vågar som väger statiskt (12/24 meter). Detta är korta vågar men de kräver ett utrymme av 48 meter. Det beror på att marken måste vara i plan före och efter vågen. Även om man lyckas med att få till plan mark är det många dynamiska krafter som påverkar vägningen.

Trippelsystemet

Ett system som bygger på tre sammankopplade axeltrycksvågar. Kräver ändå ett utrymme på 48 meter. Fördelen är snabbare vägning genom att bilen rullar över vågen samt att den är självkontrollerande och driftsäker – om en vågdel går sönder kan de övriga två användas.

OIML R 134

"Automatic instrument for weighing road vehicles in motion. Total vehicle weighing" gäller för automatisk vägning av totalvikt hos fordon i rörelse. Vågar som ger vägningsresultat per axel kan provas i enlighet med ett utkast från OIML.

R 134-1 - EN

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and axle-load measuring. Part 1: Metrological and technical requirements – Tests

R 134-2 - EN

Automatic instruments for weighing road vehicles in motion. Total vehicle weighing.
Part 2: Test Report Format 

Provning och utvärdering av industrivågar

Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av industrivågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar. Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

KC Dynamisk mätteknik

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.