Provning och utvärdering av industrivågar

Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av industrivågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.

En industrivåg är en icke- automatisk våg och den används för statisk invägning av varor och gods. Det kan vara bänkvågar, plattformsvågar, pallvågar, gaffellyftvagnar med våg, kranvågar, fordonsvågar, räknevågar, m.fl.

Provning enligt standarden EN 45501

RISE utför provningar enligt europastandarden EN 45501 och den internationella rekommendationen OIML R 76.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från RISE har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

Öppet godkännande för vågar med viktindikator

Det är även möjligt för en vågtillverkare att få ett s.k. öppet godkännande för vågar som sätts samman av en viktindikator (visningsanordning) och godkända lastceller i vissa typer av lastbärare.

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Kalibrering och kröning av industrivågar

Vågen belastas med spårbara viktnormaler enligt en särskild ackrediterad metod. Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.