Lufttäthet på fönster och dörrar

Lufttäthet provas genom att ett provföremål monteras i testriggen med utsidan in mot riggen (se bild nedan) med lufttätning på provföremålets insida och utsätts för kontrollerat tryck. Luftflöde mäts på trycksteg 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 och 600 Pa, både övertryck och undertryck, och egenläckaget av testriggen subtraheras från slutresultatet.

Provningen utförs enligt SS-EN 1026:2016 Fönster och dörrar - Lufttäthet - Provningsmetod, med klassificering enligt SS-EN 12207:2000.

De flesta fönster och dörrar som vi testar försöker uppnå klass 4 enligt SS-EN 12207:2000, med ett tillåtet luftläckage av 10m³/m², h vid ±600 Pa. Se diagram nedan som visar ett exempel på det som kan hända med lufttäthet för ett fönster där bågöverstycket rör sig mycket vid högt undertryck.

 

Vid undertryck >250 Pa ökar deformationen på övre bågstycket vilket medför betydligt större läckage då tätlisten inte längre komprimerar mot karmöverstycket på samma sätt som vi de lägre undertrycken.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.