Kondens på fönster/dörrar

Omfattningen av in- eller utvändig kondens på konstruktioner har ett klart samband med dess värmeisoleringsstatus. De tre kondensformerna har olika bakomliggande orsaker:

Invändig kondens orsakas normalt av dålig värmeisolering och hög invändig relativ fuktighet. Förekomsten ökar vid hög relativ fuktighet (inomhus), låg utomhustemperatur, dåligt isolerade partier och minskar ju mer välisolerat fönstret är. Kondens inuti fönstret beror på konstruktionsfel hos fönstret eller olämpligt tryckförhållande över fönstret, så att varm fuktig luft tillåts läcka in i fönstret och kondensera, se "Lufttäthet". Förmågan att motstå kondens inuti eller på insidan av ett fönster kan provas enligt SP MET 5354 och SP MET 0736 vilka är reviderade versioner av NT BUILD 235 respektive NT BUILD 236 (se även "Värmeisolering").

Den yttre rutan på välisolerade fönster kyls ned under klara kalla nätter och i kombination med hög relativ luftfuktighet i utomhusluften kan utvändig kondens uppstå. Omfattningen på kondens är beroende på en kombination av omgivning, byggnad och klimat. De viktigaste faktorerna är; avskärmning av fönster mot himmel, hög relativ fuktighet (utomhus), litet värmeflöde genom fönster och lågt U-värde.

I artikeln "Utvändig kondens på fönster" redogörs mer ingående för de olika parametrarnas inverkan.

Publikationer

"Beräkning av förekomst av utvändig kondens på energieffektiva fönster" (SP AR 1999:40)

"Utvändig kondens på fönster. Mätningar i Borås 1994" (SP Rapport 1995:01)

"Utvändig kondens på fönster", Bygg & Teknik nr 8, 2000, s. 46-49 (PDF-fil 1,05 MB)

"Utvändig kondens". Föredrag vid temadagen "Fönster i fokus", 13 november 2002

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Bertil Jonsson

Tel: 010-516 51 60

Fredrik Ståhl

Tel: 010-516 59 11

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.