Regntäthet i fönster och dörrar

Regntätheten provas genom att ett slagregn simuleras mot provföremålets utsida. Samtidigt noteras eventuellt regnläckage in till insidan eller andra delar av konstruktionen som inte är avsedda att bli våta.

De vanligaste läckagevägarna är förbi tätlisten mellan karm och båge (dörrblad), se bild 1 nedan, genom glasningsfogen eller genom otätheter i karmens fogar, se bilder 2-3 nedan. Det senare ser vi särskilt allvarligt på eftersom läckaget då kan skada intilliggande väggkonstruktion.

Provningen utförs enligt SS-EN 1027:2016 Fönster och dörrar - Regntäthet - Provningsmetoden, med klassificering enligt SS-EN 12208:2000. Normalt sker lufttätning mot provrigg på provföremålets insida, men om så önskas kan provning ske med lufttätning på provföremålets utsida.

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.