Säkerhet mot vindlast för fönster och dörrar

Provningen säkerhet mot vindlast består av tre olika moment som utförs i en bestämd ordning; pulsering, deflektion (se bild nedan) och stormsäkerhet. Detta provas i samband med lufttäthetsmätningar som sker två gånger, före vindlast och efter pulsering och deformation, (men innan stormsäkerhetsprovning).

Provningen utförs enligt SS-EN 12211:2016 Fönster och dörrar - Motstånd mot vindlast - Provningsmetod, med klassificering enligt SS-EN 12210:2016.

De flesta provningar för fönster och dörrar handlar om klass C3 enligt SS-EN 12210:2016. Det innebär 50 pulseringscykler vid ±600 Pa, deformationsmätning vid ±1200 Pa av den del av provföremålet som mest utsätts för rörelse under belastningen och stormsäkerhetskontroll som är 3 sekunder vid ±1800 Pa. 

För att uppnå den övergripande klassificeringen måste alla moment klaras av utan någon skada eller permanent deformation uppstått. Skillnaden i lufttätheten före och efter vindlast ska inte öka mer än 20% av tillåtet maxvärde för lufttäthetsklassen uppnått före vindlast och provföremålet ska vara helt funktionsdugligt efter provningen.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.